Wie zijn wij?

Malou Meeuwes

Mijn passie? Iedereen een stem geven! Ik heb ruime ervaring met het stimuleren van de taal- spraakontwikkeling bij het jonge kind en ondersteunende communicatie (zoals de inzet van gebaren, communicatiehulpmiddelen, maar ook spraakcomputers met oogbesturing).

Naast mijn werk als logopedist ben ik ook moeder van twee kinderen, Lieke (2018) en Milan (2020). Ik hou van álles dat met taal en communicatie te maken heeft en ben dol op het (voor)lezen van kinderboeken.

Tijdens mijn werk op verschillende werkplekken kwam ik erachter dat ik affiniteit heb met het werken met baby’s en peuters. Daarnaast werk ik graag met een bijzondere doelgroep: kinderen met een ontwikkelingsachterstand/beperking. Vaak zijn deze kinderen puzzeltjes, waar je samen met de omgeving moet gaan zoeken naar de juiste stukjes om hen zo goed mogelijk op weg te helpen. Ik denk samen met het kind en zijn omgeving graag in de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Op naar een dagelijks leven waarin we elkaar zo goed mogelijk leren begrijpen!

Recent gevolgde cursussen: Floorplay begeleider io (2022), PROMPT 1 (2022), masterclass flesweigeren (2021), Hanen ouderprogramma (2020)

Sandy van Warmerdam – Wempe

(Preverbaal) logopedist

Logopedie-

wetenschapper

Hanen therapeut

OC

specialist

1.

TAAL- EN COMMUNICATIE- PROBLEMEN BIJ JONGE KINDEREN

2.

EET- EN DRINKPROBLEMATIEK BIJ BABY’S EN JONGE KINDEREN

3.

ONDERSTEUNDE COMMUNICATIE

Tarieven

Logopedische zorg wordt in 2021 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Malou Meeuwes Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. Ik adviseer je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met mij maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij je kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend.

Wanneer de logopedische afspraak, ongeacht de reden niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd (telefonisch/per e-mail), worden de kosten voor de behandeling niet door jouw zorgverzekering vergoed. Deze kosten zal ik bij je in rekening brengen.

Klachtenregeling

Ik hoop op een mooie samenwerking, maar mocht je ontevreden zijn, is het belangrijk om jouw klacht te bespreken met jouw behandelend logopedist. Als dit geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het klachtenloket paramedici. Klik hier om te kijken welke stappen je kunt volgen om jouw klacht bespreekbaar te maken.

Ik ben vanuit de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) aangesloten bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.