Ondersteunde communicatie

Wanneer praten (nog) niet lukt, of wanneer anderen jou niet goed begrijpen doordat je bijvoorbeeld minder goed verstaanbaar bent, kunnen er hulpmiddelen worden ingezet om je beter verstaanbaar te maken voor anderen. Zij zullen jou hierdoor beter begrijpen. Deze vorm van hulp noemen we ondersteunde communicatie. Ook kan ondersteunde communicatie worden ingezet om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.

Malou is gespecialiseerd in de advisering in en implementatie van ondersteunde communicatie. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

• Nederlands met Gebaren (NmG)
• Communicatiehulpmiddelen zoals: pictogrammen, communicatieknoppen, spraakcomputers en oogbesturing
• Inzetten van een gevisualiseerde dagplanning

Ondersteunde communicatie wordt ingezet bij:

• Kinderen en volwassenen met een beperking in de communicatie door bijvoorbeeld een verstandelijke/meervoudige beperking
• Kinderen en volwassenen met verschillende ziektebeelden waardoor zij een beperking in de communicatie ervaren, bijvoorbeeld door een spierziekte zoals ALS

Hierbij wordt er samengewerkt met een leverancier in communicatiehulpmiddelen en indien mogelijk met een ergotherapeut.

Heeft u een jong kind dat nog niet of nauwelijks praat? Krijgt u moeilijk contact met uw kind of maakt u zich zorgen over zijn of haar communicatieve ontwikkeling? Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ helpt ouders om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren, hun taalgebruik op hun kind af te stemmen en plezier en spontaniteit in het contact terug te krijgen.

Wat is het Hanen Ouderprogramma? Het Hanen® Ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ is een gespecialiseerd logopedisch programma voor ouders van kinderen van 1 tot 6 jaar, die weinig praten of moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van taal. Tijdens de cursus leren ouders eenvoudige maar effectieve strategieën om hun kind in zijn of haar taalontwikkeling te helpen.

Het Hanen® Ouderprogramma is in de jaren 70 ontwikkeld door de Canadese logopediste Ayala Hanen Manolson en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd programma dat alleen door speciaal opgeleide logopedisten mag worden gegeven. Zie verder www.hanen.org.

Waarom een Hanen Ouderprogramma? Niet alle kinderen leren ‘vanzelf’ te praten. En als ouder weet je soms niet wat er voor nodig is om je kind weer ‘aan het praten’ te krijgen. Dat kan heel frustrerend zijn voor kind én ouders. In het Hanen® Ouderprogramma leren ouders hoe ze hun kinderen kunnen uitdagen om in gesprek te gaan én te blijven. Ze ontdekken hoe ze dagelijkse situaties kunnen benutten om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Verder leren ouders hoe ze non-verbale signalen moeten interpreteren en krijgen ze inzicht in de belevingswereld van hun kind.

Het Hanen® Ouderprogramma gaat ervan uit dat ouders de belangrijkste leraren zijn in het dagelijkse leven van hun kind. Zij kunnen hun kind als geen ander stimuleren bij het leren communiceren – verbaal én non-verbaal. Het Hanen® Ouderprogramma is onder meer gebaseerd op het volgen (kijken, wachten en luisteren) van een kind. Door met hun kind ‘mee te doen’ en woorden te geven aan wat het kind denkt en doet, kunnen ouders de gesprekjes met hun kind verlengen en hem of haar nieuwe woorden of zinnen leren.

Praktische informatie Voor het Hanen® Ouderprogramma heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig voor logopedie – Hanen® Ouderprogramma: Praten doe je met z’n tweeën. De deelnemersgroep bestaat uit 6 à 8 ouders. Binnen een maand na aanmelding vinden de intakegesprekken plaats. Het eerste huisbezoek vindt ongeveer twee weken voor de eerste groepsbijeenkomst plaats. Het gehele cursusprogramma beslaat circa drie maanden vanaf het eerste huisbezoek. De cursuslocatie is in Haarlem Noord.

Het programma omvat een intakegesprek, zeven groepsbijeenkomsten en vier individuele afspraken bij u thuis, waarbij video-opnamen worden gemaakt. De cursus wordt afgesloten met een eindgesprek.

Deelname aan het Hanen® Ouderprogramma wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Alleen het cursusmateriaal (boek en reader) is voor eigen rekening. De kosten bedragen op dit moment ongeveer € 50,-.

De praktijk biedt verschillende workshops aan om taal te leren ondersteunen met gebaren (Nederlands met Gebaren). Onder andere:

– Gebarenworkshop voor ouders/verzorgers: ‘Babygebaren’.
– Gebarenworkshop voor ouders/verzorgers met een kind met een vertraagde taalontwikkeling: ‘Hoe ondersteun in mijn taal met gebaren?’. In deze workshop leren de ouders (maar ook opa’s, oma’s of andere geinteresseerden zijn welkom) hoe zij hun gesproken taal kunnen ondersteunen met gebaren. Hierdoor leert de ouder en het kind elkaar beter begrijpen, vooral wanneer kinderen nog niet of weinig praten.
– Gebarenworkshop voor leidsters van KDV, peuterspeelzaal en leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs: ‘Voorlezen met gebaren’. In deze workshop leren de cursisten hoe zij een prentenboek kunnen voorlezen en hierbij gebruik kunnen maken van gebaren. Hierdoor krijgt het kind meer input (auditief en visueel) en zal het kind het verhaal/taal beter leren begrijpen. Voorafgaand aan de cursus kunnen de cursisten zelf een prentenboek naar keuze kiezen, of de keuze aan Malou overlaten.

De workshops worden op maat gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om naadloos aan te sluiten op de ervaring van de deelnemers. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Malou Meeuwes (zie contact).

Workshops geven we incompany, op locatie of op de praktijklocatie.

Neem contact op