Taal- en communicatieproblemen bij jonge kinderen

Soms gaat het begrijpen van taal en het leren praten niet vanzelf, en komen de eerste woordjes nog niet of later dan bij andere kinderen. Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig en andere kinderen hebben wat meer hulp nodig, omdat zij niet zo taalvaardig zijn. Wanneer kinderen problemen ervaren in de taalontwikkeling, kan het zijn dat zij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Deze TOS kan specifiek zijn, zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak. De problemen in de taal worden dan niet veroorzaakt door bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand, gehoorproblemen of motorische problemen. Wanneer er wel een duidelijke aanwijsbare oorzaak is van de taalproblemen, wordt dit een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis genoemd. Dit kan voorkomen door bijvoorbeeld een algehele ontwikkelingsachterstand, genetische afwijking of een syndroom.

Voor beide soorten taalontwikkelingsstoornissen kun je terecht bij de praktijk. Malou is gespecialiseerd in spraak- taaltherapie bij niet tot nauwelijks sprekende peuters, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een vermoeden van een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).

Tijdens de therapie wordt er gebruikgemaakt van de Hanen-principes, Floorplay-principes, PROMPT en communicatieve taaltherapie.

Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis?

· Het kind kent weinig woorden.
· Het kind heeft moeite om op een woord te komen.
· Het kind is niet goed te verstaan.
· Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt.
· Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.
· Het kind lijkt niet te luisteren.
· Het kind praat (nog) niet of weinig.

Een TOS komt veel voor, ongeveer 5 procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis. Het is belangrijk dat een taalontwikkelingsstoornis op tijd wordt herkend. Op jonge leeftijd kan de taal- spraakontwikkeling namelijk nog goed worden gestimuleerd.

De taal- spraakontwikkeling kan door de ouders en de omgeving van het kind worden gestimuleerd. Voor ouders bied ik het Hanen ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ aan. Daarnaast kunnen ouders en anderen uit de omgeving van het kind een gebarenworkshop volgen.

Neem contact op!